BÀN GỌI 8 VÙNG ZONE BOSCH PLM-8CS

Nhà sản xuất:  BOSCH

Liên hệ

  • Capacitive touch – Cảm ứng chạm điện học
  • Programmable zone selection – Chương trình lựa chọn vùng
  • Modern aesthetic design – Thiết kế mang tính thẩm mỹ hiện đại.
  • Powered from PLM‑8M8 – Được cấp nguồn từ PLM-8CS
  • Loop‑through to connect with either more Call Stations or Wall Control Panels – Kết nối xuyên suốt với bàn gọi hoặc bảng điều khiển treo tường.
  •  
0989293309