Bàn gọi bosch LBB1946/00

Nhà sản xuất:  Bosch

Liên hệ

Bàn gọi 6 vùng LBB 1946/00 tích hợp với âm ly tiền khuyếch đại LBB1925/00

Bàn gọi bosch LBB 1946/00 là một trạm cuộc gọi chất lượng cao, thời trang với thiết kế kim loại cơ bản ổn định, một thân cây micro linh hoạt, và một microphone ngưng một chiều

    Phong cách sáu vùng cuộc gọi trạm

    Microphone ngưng một chiều trên gốc linh hoạt

    Phím chọn sáu khu vực, quan trọng tất cả các cuộc gọi, và thời PTT-key cho các cuộc gọi

    Tăng lựa chọn, bộ lọc ngôn luận, và giới hạn để cải thiện dễ hiểu

    ưu tiên lựa chọn mức độ  và chuông sau cuộc gọi

0989293309