BỘ ĐIỀU KHIỂN TREO TƯỜNG BOSCH PLM-WCP

Nhà sản xuất:  BOSCH

Liên hệ

  • Capacitive touch – Cảm ứng chạm điện học
  • Source selection – Chế độ chọn nguồn
  • Volume control – Điều khiển âm lượng
  • Powered from PLM‑8M8 – Được cấp nguồn từ PLM-8M8
  • Loop‑through to connect with either more Wall Control Panels or Call Stations – Kết nối xuyên suốt với bảng điều khiển treo tường hoặc bàn gọi.
0989293309