Fire Machine

Nhà sản xuất:  AAS

Liên hệ

Power supply:AC 220/110 V, 50/60Hz 
Power consumption:200W 
Spray height:3M  
Protection rating:IP20 

Sản phẩm liên quan

Fire Machine

Liên hệ
0989293309