LOA HỘP 6W KÈM ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG BOSCH LB1-UW06V-D1

Nhà sản xuất:  BOSCH

Liên hệ

Thông số kỹ thuật LB1-UW06V-D1

Công suât cực đai 9 W
Công suât đinh mức 6 / 3 / 1,5 W
Mức ap suât âm thanh ở 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m) 99 dB / 91 dB (SPL)
Mức ap suât âm thanh ở 6 W / 4 W (1 kHz, 1 m) 100 dB / 92 dB (SPL)
Dai tân sô hiêu dung Từ 180 Hz tới 20 kHz (-10 dB)
Goc mở ngang doc 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 165° / 95° 158° / 73°
Điên ap vao đinh mức 100 V
Trở khang định mức 1667 ohm
Đâu nôi Hôp đâu dây kêt nôi kiêu đây vao 4 cực
Kích thước (C x R x D) 243 x 151 x 141/119 mm
Trọng lượng 0,9 kg
Mau thung loa/vai (D) thung loa/ vai (L) Đen (D) hoăc trăng (L) Phu hợp với RAL 9004 / RAL 9004 Phu hợp với RAL 9010 / RAL 7044
Nhiêt đô hoat đông Từ -25 ºC tới +55 ºC (-13 ºF tới +131 ºF)
Nhiêt đô bao quan Từ -40 ºC tới +70 ºC (-40 ºF tới +158 ºF)
Đô âm tương đôi <95%
0989293309