MICRO HỘI THẢO BOSCH CCSD-DL

Nhà sản xuất:  BOSCH

Liên hệ

Thông số kỹ thuật CCSD-DL

Sự tiêu thụ năng lượng 1,3 W
Phản hồi thường xuyên 30 Hz đến 20 kHz (Hệ thống điện)
THD <0,5%
S / N > 93 dBA
Tỷ lệ lấy mẫu 44,1 kHz
Đáp ứng tần số loa của người tham gia 200 Hz đến 16 kHz (âm thanh
0989293309