P64PAR LIGHT (LONG SLIVER)

Nhà sản xuất:  AAS

Liên hệ

Power supply   AC 220V, 50/60Hz
Power consumption    1000W
Lamp type    1000W x 1

0989293309